Saturday, November 7, 2009

Huruf-huruf Qasam (Sumpah)

Huruf (القسم)ada 3

1. الواو

Huruf ini hanya boleh masuk pada isim yang zahir sahaja. Misalnya
والله, و الطور2. الباء

Huruf ini boleh masuk pada isim zahir seperti "باللهِ لأجتهدنَّ"

dan boleh juga masuk pada dhomir seperti "بكَ لأضربنَّ الكسول"


3. التاء

Huruf ini tidak masuk melainkan hanya pada lafaz jalalah (الله) seperti
{و تالله لأكيدن أصنامكم }

No comments:

Post a Comment