Tuesday, October 27, 2009

Muqaddimah Nahu

Muqaddimah

Takrif Nahu, Topik Perbahasan, Kelebihannya, Nisbahnya, Pengasas, dan Hukum Syarak Pada Mempelajarinya.


Takrif Nahu

Kalimah (نحو) dari segi lughah@bahasa mempunyai beberapa makna. Antaranya memberi makna (جهة) yakni arah.

Misalnya :

ذَهَبْتُ نَحْوَ فُلانٍ
“Aku pergi ke arah si fulan”

Antara maknanya lagi adalah (الشبه) yakni sama@serupa.

Misalnya,

محمدٌ مثلُ عليٍّ
“Muhammad seperti Ali”

Dari segi istilah nahu pula, ia ditakrifkan sebagai ‘Ilmu mengenai kaedah-kaedah khusus, yang dengan mengetahui kaedah-kaedah itu tadi kita dapat mengetahui hukum-hukum di akhir satu-satu kalimah arab (sama ada ia mu’rab, mabni atau sebagainya) ketika menyusun kalimah-kalimah tersebut’

Topik Perbahasan Ilmu Nahu

Adalah kalimah-kalimah bahasa Arab itu sendiri seperti yang disebutkan tadi.


Kelebihan Mempelajari Nahu

1.Memelihara lidah daripada kesalahan ketika berbahasa Arab.

2. Dapat memahami al-Quran al-Karim dan hadis-hadis nabawi dengan kefahaman yang sohih dan betul. Ini adalah kerana kedua-duanya merupakan asal dan rujukan kepada syariat Islam, dan sememangnya perbahasan berlegar sekitar kalimah-kalimah yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis.Nisbahnya

Ilmu Nahu ini dinisbahkan sebagai salah satu disiplin dalam lapangan ilmu Bahasa Arab. Ada banyak lagi disiplin ilmu yang lain dalam Bahasa Arab seperti Ilmu Sorof, Ilmu Balaghah dan lain-lain lagi.

Pengasasnya

Mengikut pendapat yang masyhur, ulama yang mula-mula mengasaskan Ilmu Nahu ini adalah al-Allamah Abu al-Aswad ad-Duali, atas perintah Amirul Mukminin pada ketika itu iaitu Saidina Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meredhai keduanya.

Hukum Syarak Pada Mempelajari Ilmu Nahu

Mempelajarinya adalah salah satu fardhu kifayah. Terkadang seseorang itu perlu mempelajari Ilmu Nahu atas satu-satu sebab tertentu (yang memerlukannya menguasai Ilmu Nahu), maka pada ketika itu mempelajarinya menjadi fardhu ain ke atasnya.

No comments:

Post a Comment